Pokud se chceš stát řádným členem naší komunity, je nutné provést registraci na fórum. Protože registrací na fórum zároveň žádáš o přijetí, je nezbytné odsouhlasit podmínky členství. Komunita je skupina hráčů, která má přístup na společné fórum, ke společnému komunikačnímu nástroji a klanovému účtu. Komunita je složena ze dvou klanů – klanu StopCry! a klanu StopCry! vol. 2. Jakožto člen komunity se hráč zavazuje mimo jiné:

 • po celou dobu svého působení dodržovat podmínky členství odsouhlasené při registraci;
 • v rámci svých možností vyvíjet takovou činnost, která bude pro komunitu prospěšná;
 • sledovat fórum a řídit se na něm publikovanými informacemi;
 • zprovoznit si Team Speak 3 jakožto náš společný komunikační nástroj;
 • chovat se na fóru i během hraní v souladu se zákony ČR, dobrými mravy a pravidly komunikace na internetu.

Každý hráč, který splní podmínky členství, bude přijat jako řádný člen StopCry! vol. 2. Mezi základní podmínky členství patří:

 • mít odehraných více než 2 500 bitev se StopCry! Indexem (SCI) větším než 0,8;
 • vyzkoumaný alespoň jeden tank osmé úrovně;
 • dosažení věku osmnácti let;
 • znalost českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem;
 • nebýt členem jiného klanu.

StopCry! Index (SCI) je ukazatelem výkonnosti hráče, který slouží jak pro posouzení herní kvality zájemců o přijetí, tak i pro posouzení herní kvality jeho členů. SCI je počítán jako součin poměru vítězství (počet výher/počet bitev), poměru zničení (počet vámi zničených tanků/počet nepřežitých bitev) a poměru poškození (udělené poškození/obdržené poškození).

Z řad StopCry! vol. 2 se hráči s nejlepšími výsledky etablují do klanu StopCry!. Pro vyloučení všech pochybností uvádíme, že do klanu StopCry! se nelze dostat jinak, než přechodem ze StopCry! vol. 2. Přechod mezi klany je založen na výsledcích kvartálního výkonového hodnocení. Kvartální výkonové hodnocení probíhá v několika navazujících krocích:

 • posouzení celkové výkonnosti – hráč musí mít celkové SCI větší než jedna;
 • posouzení úrovně bojové techniky – hráč musí vlastnit alespoň jeden tank 10. úrovně s minimálně 100 bitvami;
 • posouzení aktivity – hráč musí v hodnoceném období odehrát alespoň 300 bitev;
 • posouzení průměrného tieru – hráč musí mít v hodnoceném období průměrný tier větší než 7.

Za hodnocené období se vypočítá aktuální výkonnost hráče měřená pomocí SCI. Prvních padesát hráčů s nejvyšším SCI za hodnocené období bude zařazeno do StopCry!. Hráči, kteří se do StopCry! nedostanou, budou členy StopCry! vol. 2. V případě, že je nový hráč přijat do StopCry! vol. 2 uprostřed hodnoceného období, může se stát členem StopCry! pouze tehdy, pokud splní podmínky kvartálního výkonového hodnocení a svým výkonem se zařadí mezi prvních padesát hráčů. Kompletní podmínky členství se dozvíte při registraci na fórum.

Poznámka: Registrace je moderovaná. Moderovaná registrace znamená, že budete muset počkat na schválení registrace náborovým důstojníkem. Náborový důstojník vás může kontaktovat s požadavkem na případné upřesnění/ověření informací nebo s požadavkem na vstupní rozhovor. Odmítnutí podání upřesňujících informací jakož i odmítnutí vstupního pohovoru bude chápáno jako nesplnění podmínek členství a podaná žádost tak bude ze strany náborového důstojníka automaticky zamítnuta. Zájemce bere na vědomí, že je v pravomoci náborového důstojníka zájemce nepřijmout a to i přes to, že zájemce formálně splňuje všechny podmínky členství. V pravomoci člena vedení klanu je ve výjimečných a odůvodněných případech nařídit přijetí člena, který nesplní formální podmínky členství.